base64Hash

Sekretesspolicy för användningen av personuppgifter på casamundo.se

1. Översikt

Följande sekretesspolicy innehåller information om hur och i vilken utsträckning Casamundo behandlar personuppgifter. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt skulle kunna tillskrivas eller knytas till dig personligen, såsom ditt namn eller din e-postadress.

2. Namn och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige för behandlingen

Denna sekretesspolicy gäller databehandling som utförs av Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland (den ”personuppgiftsansvarige”, hädanefter ”Casamundo”), som kontaktas på [email protected] och för följande webbplats eller applikation: www.casamundo.se.

Casamundos dataskyddsombud kan kontaktas på [email protected] (utsedd är Waterside DS GmbH, Bergstr. 28, 22095 Hamburg). 

3. Syftet med databehandlingen, den rättsliga grunden och berättigade intressen som Casamundo eller tredje part följer samt mottagarkategorier

3.1. Åtkomst till vår webbsida/applikation

När du har åtkomst till vår webbsida/app skickar din enhets webbläsare automatiskt information till vår webbsidas/apps server som tillfälligt lagras i något som kallas loggfil. Vi har inte någon kontroll över detta. The following information will also be collected without any action on your part and be stored until it is automatically deleted or anonymized:

 • IP-adressen till den internetanslutna enhet som skickar förfrågan
 • Datum och tidpunkt för åtkomst
 • Hämtad fils namn och URL
 • Den webbsida/app som åtkomsten har skett från (hänvisande URL)
 • Vilken webbläsare du använder, samt potentiellt även den internetanslutna datorns operativsystem och din internetleverantörs namn.
 • Vilken enhet som används (till exempel stationär dator eller smartphone)
 • Vilket språk som din webbläsare använder

Den rättsliga grunden för att behandla din IP-adress utgörs av artikel 6 (1) (f) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt berättigade intresse grundar sig på de syftena med datainsamling som vi listar nedan. Vi skulle vilja framhålla att vi inte kan dra några direkta slutsatser gällande din identitet baserat på de uppgifter som samlas in, och att vi avstår från detta.

Vi använder din enhets IP-adress och de övriga uppgifterna som listats ovan för följande ändamål:

 • att säkerställa att en problemfri anslutning upprättas
 • att säkerställa att vår webbsida/app är användarvänlig
 • för utvärdering av vårt systems säkerhet och stabilitet

Datamängden kommer att raderas så fort de inte längre behövs för de syften som de samlades in. När detta gäller datainsamling för att göra webbplatsen tillgänglig sker detta när respektive session avslutas. Data lagras i loggfiler under en period på upp till sex veckor och raderas sedan automatiskt eller anonymiseras så att det inte längre är möjligt att koppla dem till användaren.

Vi använder även s.k. kakor på vår webbsida/app, samt spårningsverktyg, inriktningsmetoder och insticksprogram för sociala medier. Exakt vilka processer som används och hur uppgifterna används i detta syfte förklaras mer i detalj nedan.

3.2. Skapa och använda ett användarkonto: bokningar och bokningsförfrågningar

3.2.1. Öppna ett konto

När du skapar ett användarkonto hos oss behandlar vi personuppgifter på följande alternativa sätt:

 • när du loggar in med hjälp av Google (inloggning via sociala medier) skickas din Gmail-adress och ditt Google-kontos uppgifter (namn, profilbild, länk till ditt Google-konto och toppdomän, kön samt värdskap för domännamn)
 • när du loggar in med Facebook (inloggning i socialt nätverk: Facebook Connect), din e-postadress och offentlig information från ditt Facebook-konto (namn, profilbild, åldersspann, kön, språk, land och annan offentlig information)
 • När du loggar in med hjälp av din e-postadress: din epost-adress

På samma sätt skapas ett användarkonto när du anger din e-postadress och sedan gör en bokning eller skickar en bokningsförfrågan via vår webbplats (se avsnitt 3.2.2). Dessa tjänster kräver av tekniska skäl att ett användarkonto skapas, där din e-postadress, ditt namn och resedatum lagras.

Varje gång du loggar in lagras teknisk information om din enhet och webbläsare samt information om dina sökningar. Det hjälper oss att förbättra din övergripande användarupplevelse på webbsidan samt vid de övergripande tjänsterna.

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) och (f) i GDPR. Du förser oss med uppgifter baserat på avtalsförhållandet mellan dig och oss. Vår legitimitet härstammar även från skyddet av din identitet och förebyggandet av bedrägeri.

Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

3.2.2. Bokning och bokningsfrågor samt betalning

Det är inte vi själva som erbjuder resetjänster. Vi möjliggör det i stället för dig att boka resetjänster som erbjuds av våra partner.

När en bokningsförfrågan tas emot samlar vi in följande uppgifter, uteslutande i syfte att kunna vidarebefordra dem till våra partner:

·      önskat ankomstdatum och avgångsdatum

·      ditt för- och efternamn

·      antal gäster

·      din e-postadress

·      (valfritt:) ditt meddelande till värden

När en bokning görs, samlar vi in följande uppgifter, uteslutande i syfte att kunna vidarebefordra den till våra partner:

·      ankomstdatum och avgångsdatum

·      ditt för- och efternamn

·      antal gäster

·      din adress

·      din e-postadress

·      ditt telefonnummer:

·      (valfritt) valda extrafunktioner

·      betalningsmetoden, där behandling av betalningen utförs av Datatrans betalningstjänst (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, Schweiz) som vi har ingått

Med undantag för e-postadresser, namn och resedatum kommer alla ovan nämnda data att raderas av oss efter det att de har skickats till respektive partner.

Insamlingen av ovan nämnda data och översändningen av dem till våra partner är ett steg som krävs innan avtalet ingås för att det ska kunna slutas med våra respektive partner (artikel 6 (1) (b) GDPR).

För att vid ska kunna erbjuda Klarnas betalningsmetoder skickar vi dina personliga kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress och e-post) – med ditt medgivande – till Klarna, så att Klarna kan bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. De personuppgifter som överförs behandlas enligt beskrivningen i Klarnas sekretesspolicy: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.


3.3. Inloggning via sociala medier (inloggning via Facebook eller Google)

3.3.1. Facebook Connect

När du loggar in med hjälp av Facebook Connect skapas en direktanslutning till de servrar som tillhör Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook upptäcker att du har använt dina inloggningsuppgifter från Casamundo som del av den här processen.

Om du uttryckligen har givit ditt samtycke till Facebook enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR, kommer dina personuppgifter att skickas till oss enbart som en del av registreringsprocessen via inloggningen via det aktuella sociala mediet. Vi använder följande information från den data som har skickats, och som lagras av oss tills den raderas automatiskt:

·      din e-postadress

·      namnet från din Facebook-profil (för- och efternamn)

·      profil- och bakgrundsbilden som du använder på Facebook

·      din åldersgrupp (över 18, över 21 år gammal)

·      en länk till ditt Facebook-konto

·      ditt kön

·      toppdomänen för ditt inloggade Facebook-konto

·      i vilken tidszon du är inloggad på Facebook

Dessa uppgifter används för att

·      identifiera dig som avtalspartner

·      skapa ditt användarkonto

·      kontrollera de angivna uppgifternas rimlighet

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) i GDPR. Användningen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att fullgöra våra avtalsförpliktelser som härrör från villkoren i vårt serviceavtal (artikel 6 (1) (b) i GDPR). Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

Du kan blockera anslutningen från ditt Facebook-konto.

Var vänlig se Facebooks integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt ytterligare behandling och användning av uppgifterna från din tjänsteleverantör, samt dina därmed förbundna rättigheter och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet (https://sv-se.facebook.com/about/privacy/).

3.3.2. Logga in med Google

När du loggar in med Google genom att välja ”G fortsätt med Google”, upprättas en direktanslutning med de servrar som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google upptäcker att du har använt dina inloggningsuppgifter från Casamundo som del av den här processen. Vi får inte ta del av informationen i ditt Google-konto. Google informerar dig sig sedan om att uppgifter från ditt Google-konto kommer att göras tillgängliga för oss och visar vilka uppgifter som är berörda.

Registrering vid och användning av Google regleras av Googles sekretesspolicy och serviceavtalets villkor (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

Om du uttryckligen har givit ditt samtycke till Google enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR, kommer dina personuppgifter att skickas till oss enbart som en del av registreringsprocessen via inloggningen via det aktuella sociala mediet. Vi använder följande information från den data som har skickats, och som lagras av oss tills den raderas automatiskt:

·      din e-postadress

·      ditt namn på ditt Google-konto (för- och efternamn)

·      profilbilden (eller avataren) som används på Google

·      en länk till ditt Google-konto

·      ditt kön

·      toppdomänen för ditt inloggade Google-konto

·      användardomänen som du hanterar på Google (hostad domän, HD)

Dessa uppgifter används för att

·      identifiera dig som avtalspartner

·      skapa ditt användarkonto

·      kontrollera de angivna uppgifternas rimlighet

Den rättsliga grunden för detta utgörs av artikel 6 (1) (b) i GDPR. Användningen av dessa uppgifter gör det möjligt för oss att fullgöra våra avtalsförpliktelser som härrör från villkoren i vårt serviceavtal (artikel 6 (1) (b) i GDPR). Vi raderar insamlade data senast då du säger upp användaravtalet för plattformen.

Du kan blockera anslutningen från ditt Google-konto.

Var vänlig se Googles sekretesspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt ytterligare behandling och användning av uppgifterna från Google, samt dina därmed förbundna rättigheter och vilka inställningar du kan använda för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy?hl=sv).

3.4. Elektronisk informationsbehandling i marknadsföringssyften

3.4.1. Nyhetsbrev

På vår webbsida erbjuder vi dig möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att kunna vara säker på att inga fel har uppstått när du uppgav din e-postadress använder vi vad som kallas en dubbel opt-in-process. För att vara säker på att inga fel har inträffat när du anger din e-postadress använder vi vad som kalls för en dubbel opt-in-process: När du har registrerat din e-postadress i registreringsfältet skickar vi en bekräftelselänk. Din e-postadress kommer bara att läggas till i vår utskickslista efter att du kan klickat på bekräftelselänken. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke som har getts på det sättet och detta kommer att gälla från den tidpunkten. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har givit på detta sätt med framtida verkan. För att kunna göra det behöver du enbart klicka på länken för att avprenumerera.

3.4.2. Produktrekommendationer

Vi kommer att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller produktrekommendationer. Du kommer att få dessa produktrekommendationer oavsett om du prenumererar på nyhetsbrevet eller inte. Vi gör det för att ge dig information om produkter från vårt erbjudande som kan tänkas intressera dig, baserat på dina senaste sökningar.

Om du inte vill få produktrekommendationer från oss, kan du när som helst meddela oss det. Du kan hitta våra kontaktuppgifter under avsnitt 2. Du kommer givetvis även alltid att få en länk för att avprenumerera i varje mejl från oss.

3.4.3. Intressebaserad annonsering

För att du ska kunna få information som du sannolikt tycker är intressant, kategoriserar vi din användarprofil. För att göra det, använder vi information om dina sökningar för att skräddarsy nyhetsartiklarna samt de reklammeddelanden vi skickar till dig. Målet är att skicka reklam till dig som är anpassad efter ditt faktiska behov och att undvika att skicka onödig reklam.

Den rättsliga grunden för ovan nämnda hantering utgörs av artikel 6 (1) (f) i GDPR. Hanteringen av befintliga kunduppgifter på detta sätt i marknadsföringssyften anses vara ett berättigat intresse.

3.4.4. E-posttjänst

Vi använder SendGrid-tjänsten från Twilio / SendGrid, Inc., 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, USA, för att skicka viss e-post (boknings- och förfrågningsbekräftelser och meddelanden samt reklam). Din e-postadress och ditt för- och efternamn kommer att behandlas för att personanpassa de e-postmeddelanden som skickas. Ett databehandlingsförhållande förekommer med Twilio / SendGrid.

Den rättsliga grunden är för att vi ska kunna uppfylla skyldigheterna i vårt avtal enligt Artikel 6 (1) (b) i GDPR eller ett samtycke enligt Artikel 6 (1) (a) i GDPR, som du när som helst kan dra tillbaka. Lagenligheten för den databehandling som redan har utförts påverkas inte av att du drar tillbaka ditt samtycke. Det finns ett berättigat intresse att behandla data via Twilio / SendGrid enligt Artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Mer information finns i Twilio / SendGrids sekretesspolicy (https://sendgrid.com/policies/privacy/).

3.4.5. Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att utan någon kostnad motsätta dig behandlingen av uppgifter för ovanstående syften, separat för var och en av respektive kommunikationskanaler, med framtida verkan. För att göra det behöver du bara e-posta [email protected] eller skicka ett brev till Casamundo. Adressen finns i avsnitt 2 ovan.

Om du motsätter dig, kommer den aktuella kontaktadressen att blockeras för vidare PR-bearbetning. Vi vill påpeka att reklammaterial i undantagsfall och tillfälligtvis kan skickas till dig även efter det att vi har emottagit din invändning. Det beror på tekniska skäl som beror på den ledtid som krävs för annonsering och innebär inte att vi inte har uppmärksammat din invändning. Vi tackar för din förståelse.

3.5. Kakor – allmän information

Vi använder kakor på vår webbsida på grundval av artikel 6 (1) (f) i GDPR. Vårt intresse för att optimera vår webbsida anses vara berättigad inom ramen för betydelsen av ovan nämnda bestämmelse.

Kakor är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på din enhet (bärbara dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbsida eller använder vår app. Kakor skadar inte din enhet; de innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig programvara. Den information som sparas i kakan är förknippad med den specifika enhet som används. Detta innebär dock inte att vi direkt är medvetna om din identitet. Kakor används delvis för att underlätta din användning av vår tjänst. Vi använder exempelvis vad som är känt som sessionskakor för att upptäcka att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbsida eller att du redan har loggat in på ditt användarkonto. Dessa kakor raderas automatiskt efter att du har lämnat vår webbsida. Vi använder dessutom tillfälliga kakor, som lagras på din enhet under en bestämd tidsperiod, för att säkerställa användarvänligheten. Om du besöker vår webbsida igen, för att använda våra tjänster, upptäcks det automatiskt att du redan har besökt oss, vilken information du angav samt vilka inställningar du använde, så att du inte behöver uppge dem igen.

Om du redan har ett konto och är inloggad eller aktiverar funktionen ”fortsätt vara inloggad”, kommer informationen att lagras i kakor som läggs till ditt användarkonto.

Å andra sidan använder vi kakor för att statistiskt registrera användningen av vår webbsida, optimera våra tjänster och visa information som är skräddarsydd efter dina specifika behov. Dessa kakor gör det möjligt för oss att automatiskt upptäcka om du tidigare har besökt oss, när du återvänder till vår webbsida. Dessa kakor raderas automatiskt efter en bestämd tid. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor. Du kan däremot ställa in din webbläsare så att inga kakor lagras på din dator eller säkerställa att ett meddelande alltid visas innan en ny kaka skapas. Om du inaktiverar kakor kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbsida. Hur länge kakor sparas varierar, beroende på deras syfte.

3.6. Analysverktyg

Vi använder verktyg på grundval av artikel 6 (1) (f) i GDPR, som gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbsida, för att vi ska kunna skräddarsy och kontinuerligt optimera vår webbsida i linje med användarnas behov.

3.6.1. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Vid denna användning skapas avidentifierade användarprofiler, och kakor används. Den information som genereras av kakan som rör din användning av denna webbsida är exempelvis

 • webbläsartyp/version
 • vilket operativsystem som används
 • hänvisande URL (tidigare besökt sida)
 • värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)
 • tid då förfrågan gjorts på servern

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google följer US Privacy Shields sekretesspolicy och har registrerats i US Privacy Shield Program hos U.S. Department of Commerce. Google bearbetar data för vår räkning.

Informationen används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan samt användningen av internet i marknadsundersökningssyften, liksom för att skräddarsy dessa webbsidors utformning i enlighet med användarnas behov. Denna information kan även komma att föras vidare till tredje parter om det krävs av lagstiftning eller om de tredje parterna har givits i uppgift att bearbeta dessa uppgifter. Din IP-adress kommer inte under några omständigheter att kopplas ihop med övriga uppgifter som kommer från Google. IP-adresserna anonymiseras, vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera specifika individer (”IP-maskering”).

Du kan förhindra att kakor placeras på din dator genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsares programvara. Om du inaktiverar kakor kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbsida. Du kan även förhindra att uppgifter som genererats av en kaka och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samlas in och att denna information behandlas av Google, genom att ladda ned och installera detta webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Som ett alternativ till webbläsartillägg, i synnerhet för webbläsare på mobila enheter, kan du förhindra att Google Analytics samlar in information genom att klicka på denna länk. En opt-out-kaka kan placeras ut. Den förhindrar att dina uppgifter samlas in i framtiden när du besöker denna webbsida. Opt-out-kakan lagras på din enhet och fungerar enbart för denna webbläsare och enbart för vår webbläsare. Om du raderar kakorna i denna webbläsare, måste du placera opt-out-kakan igen. För mer information om personuppgiftsskydd som rör Google Analytics, besök Google Analytics webbsida: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

3.6.2. New Relic

Vi använder ”New Relic” för att kontrollera våra servrars tillgänglighet och prestanda. Det är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Tjänsten mäter och analyserar avidentifierade användardata, information om teknisk prestanda (exempelvis svars- och laddningstider) för att förbättra vår servers prestanda. Ytterligare detaljer och information återfinns i New Relics sekretesspolicy https://newrelic.com/privacy

3.6.3. Snowplow

Vi använder Snowplows webbanalystjänst med öppen källkod som tillhandahålls av Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannien. Som en del av detta används kakor. Den information som genereras av kakan som rör din användning av denna webbsida är exempelvis

 • webbläsartyp/version
 • vilket operativsystem som används
 • hänvisande URL (tidigare besökt sida)
 • värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)
 • tid då förfrågan gjorts på servern
 • sökförfrågningar och filterinställningar
 • klick som görs på webbsidan

överförs till en Casamundo-server i Frankfurt och lagras där.

Den information som används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan samt användningen av internet i marknadsundersökningssyften och för att skräddarsy utformningen i enlighet med användarnas behov.

3.6.4. Adform

Vi använder konverteringsspårning av Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Köpenhamn, Danmark. En tillfällig kakfil (se avsnitt 3.5) för konverteringsspårning installeras när en användare har kontakt med en annons som placerats av Adform. Kakfilen innehåller inte någon information som kan identifiera användare personligen. Användare som inte vill delta i spårningen kan avaktivera Adforms kakfil via sin webbläsare eller neka till framtida databehandling via den här länken (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/).

Mer information finns i Adforms sekretesspolicy (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/).

3.6.5. Adjust

I vår app använder vi analystjänster från Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland. Analystjänsten implementeras i vår app via en utvecklarmiljö (SDK – programvaruutvecklingsverktyg). Informationen genereras av utvecklarmiljön t.ex.

 • hashade (anonymiserade) IP-adresser
 • identifierare för mobila enheter såsom Advertising ID för iOS eller Google Advertising ID.
 • installation och initial öppning av en app på din mobila enhet
 • din interaktion inom en app (till exempel köp i appar, registrering),
 • vilka annonser som setts och klickats på

samlas in och används av Adjust GmbH för att utvärdera appens användning, för att sammanställa prestandarapporter som rör appens aktivitet, och att tillhandahålla andra tjänster för marknadsundersökningsändamål som rör användningen av appen samt för att skräddarsy appen. De insamlade uppgifterna kommer inte under några förutsättningar att sammanföras med övriga uppgifter som Adjust får via andra appar.

Du kan hitta mer information om Adjusts sekretesspolicy här: https://www.adjust.com/privacy-policy. Du kan när som helst motsätta dig spårning av Adjust, med hjälp av avsnittet ”Opt-out” i Adjusts sekretesspolicy. För att göra det behöver du välja vilken enhet som du inte vill att Adjust ska spåra och ange din enhets identifierare. Beteendespårning från appar som använder Adjust kommer då genast att avlägsnas från din enhet.

3.7. Målinriktning

Åtgärderna för målinriktning som anges nedan och som används av oss implementeras baserat på artikel 6 (1) (f) i GDPR. Målinriktningen används för att genomföra riktad annonsering. Med de målinriktade åtgärder som vi använder försöker vi att säkerställa att annonseringen som visas på dina enheter är inriktad på dina intresseområden.

3.7.1. Google AdWords

Casamundo använder Googles AdWords-tjänst, som använder konverteringsspårning för att mäta effektiviteten hos enskilda annonser, erbjudanden och funktioner. En kaka placeras för detta syfte, så fort du klickar på en Google-annons. Kakan identifierar inte dig personligen, utan gör det i stället möjligt att avgöra om du återvänder till sidan med det aktuella erbjudandet under den 30-dagarsperiod då kakan är giltig.

Varje AdWords-annonsör får en annan kaka. Som ett resultat av det kan kakorna inte spåras via AdWords-annonsörernas webbsida. Den information som tillhandahålls med hjälp av konverteringskakan används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords annonsörer som har valt konverteringsspårning. Vi spårar det totala antalet användare som har klickat på en annons och omdirigerats till webbsidan med hjälp av en konverteringsspårningstagg.

Du kan förhindra lagring av Googles konverteringskakfil permanent genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Googles sekretesspolicy för konverteringsspårning finns här: https://services.google.com/sitestats/en.html.

3.7.2. Googles dynamiska remarketing

Vi använder funktionaliteten hos Google Dynamic Remarketing med Google AdWords funktion för attribution över flera enheter.

Den här funktionen gör att vi kan koppla annonsmålgrupper som skapats med Google Dynamic Remarketing till Google AdWords-funktionen för attribution över flera enheter. På detta sätt kan även intressebaserad, personlig annonsering som är skräddarsydd för dig, baserat på din tidigare användning och ditt tidigare webbläsarbeteende på en enhet (exempelvis en smartphone) även visas på en annan enhet som du använder (till exempel en surfplatta eller en pc).

Om du har lämnat lämpligt samtycke till Google, kommer Google att länka din webb- och app-historik till ditt Google-konto för detta syfte. På så sätt kan samma personliga annonsering visas på vilken enhet som helst som du använder för att logga in på ditt Google-konto.

Google Analytics samlar in användares Google-autentiserade ID:n, då de är tillfälligt länkade med vår Google Analytics-information för att definiera och skapa målgrupper för annonsreklam som synkas mellan flera enheter.

Du kan permanent välja bort remarketing/eller att vara föremål för reklam som synkas mellan olika enheter genom att avaktivera personliga annonsering i ditt Google-konto. Följ denna länk för att göra det; https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs Googles sekretesspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.7.3. Google AdSense

Vi använder Google AdSense på vår webbsida för att visa annonser. På så sätt kan vi visa dig annonser som kan vara intressanta för dig. Dessa annonser kan kännas igen av referensen "Google Ads". För att göra det använder Google webbsignaler och kakor (se avsnitt 3.5). Informationen som genereras av kakfiler och webbeacons om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och leveransen av annonsformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kan dela den här informationen med tredje part.

Vi har aktiverat tredje-parts Google AdSense-annonser. Informationen kan skickas till tredje parter (som namnges på https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Du kan förhindra att Google AdSense installerar kakor genom att inaktivera intressebaserad annonsering via länken https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs Googles integritetspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.7.4. Criteo

Pixelteknik (se avsnitt 3.6.5.) från Criteo SA, 32 Rue Blanche, FR-75009 Paris, Frankrike ("Criteo") samlar in och lagrar uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyften.

Pixlarna skickar din IP-adress, besökt webbsidas hänvisande URL, tidpunkten då pixeln sågs, vilken webbläsare som användes och den kakinformation som tidigare har ställts in, till en webbserver. Dessa uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym.

Criteos pixelteknik låter oss utvärdera våra annonskampanjer och vårt reklaminnehåll. Med hjälp av en algoritm analyserar Criteo surfbeteende och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga annonsrutor på andra webbsidor (”utgivare”). Du kan hitta mer information om Criteos teknik i deras integritetspolicy (https://www.criteo.com/privacy).

Då Criteo används laddas ytterligare pixlar från avtalsparter som Criteo samarbetar med. En överblick över alla utgivare och nätverk som laddar pixlar kan fås vid https://www.criteo.com/privacycriteo-works-with-the-following-platforms/. De uppgifter som har samlats in med Criteos teknik kommer inte användas för att fastställa webbsidebesökarens personliga identitet, såvida inte den registrerade har samtyckt till detta separat. All annan användning av uppgifter än den som beskrivs ovan, eller överföring till tredje parter är exkluderad.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt pixlar. Du kan använda lämpligt verktyg eller webbläsartillägg för att förhindra att pixlar används på vår webbsida (exempelvis genom att använda ”AdBlock”-tillägget i Firefox webbläsare).

Du kan även när som helst motsätta dig att vi genomför en pseudonym analys av ditt surfbeteende. För instruktioner om hur du inaktiverar Criteos tjänst, hänvisar vi till Criteos länk: https://www.criteo.com/privacy.

Var vänlig observera att om du väljer bort visning av personliga annonsrutor från Criteo och andra dotterbolag kommer du fortfarande få ta emot annonser, men de är mindre skräddarsydda för att matcha dina intressen/surfvanor.

3.7.5. Bing Ads

Vi använder Bing:s Universal Event Tracking (UET) från Microsoft Bing Ads. Det är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ("Microsoft"). Den låter oss spåra användarnas aktiviteter på vår webbsida när de kommer till vår webbsida via annonser från Bing Ads.

Om du besöker vår webbsida via en Bing Ads-annons, kommer en kaka att placeras på din dator (se avsnitt 3.5). En Bing UET-tagg integreras på vår webbsida. Det är en kod som används tillsammans med en kaka för att lagra data om användningen av webbsidan. Detta inkluderar bl.a. hur lång tid som tillbringas på webbsidan, vilka delar av webbsidan som besökts och vilka annonser som fört användarna till webbsidan. Någon information om din identitet samlas inte in.

Denna information skickas till Microsofts servrar i USA och lagras där under högst 180 dagar.

Mer information om Bing Ads analytiska tjänster kan återfinnas på Bing Ads websida (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2. För mer information om Microsofts sekretesspraxis hänvisar vi till Microsofts integritetspolicy (https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement).

3.7.6. Taboola

Vår webbsida använder teknik från Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Taboola använder kakor (se avsnitt 3.5) som avgör vilket innehåll du använder och vilket sidor du besöker (konverteringsspårning). Kakan gör det möjligt för oss att skapa pseudonyma användarprofiler genom att samla in uppgifter som härrör från enheten samt loggdata, och gör det möjligt för oss att rekommendera innehåll som motsvarar dina personliga intressen. Det låter oss skräddarsy våra erbjudanden individuellt för dig. Denna användarprofil kan inte användas för att fastställa din identitet.

Du kan hitta mer information om Taboola och om hur du inaktiverar Taboolas kaka här: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.7.7. Facebook Custom Audiences

Vi använder även Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences är en marknadsföringstjänst från Facebook. Den låter oss visa personligt anpassad och intressebaserad annonsering på Facebook för vissa grupper avidentifierade besökare på vår webbsida som även använder Facebook.

En Facebook Custom Audiences-pixel integreras på vår webbsida. Det är en Javascript-kod som används för att lagra icke-personrelaterade uppgifter om din användning av sidan. Det inkluderar din IP-adress, vilken webbläsare du använder, samt källsida och destinationssida. Denna information skickas till Facebooks servrar i USA. Där genomförs en automatisk kontroll för att se om du har sparat en Facebook-kaka. Facebook-kakan avgör automatiskt om du tillhör relevant målgrupp för oss. Om du tillhör målgruppen, kommer vi visa dig relevanta annonser på Facebook. Du kommer inte personligen att identifieras av Facebook som en del av denna process.

Du kan motsätta dig användningen av Custom Audiences service på Facebooks webbsida (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Efter att du har loggat in på ditt Facebook-konto kommer du att slussas vidare till inställningarna för Facebooks annonser.

För mer information om integritet på Facebook, se Facebooks Integritetspolicy (https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation).

3.7.8. Ad Up

Teknik från Ad Up, en tjänsteleverantör som tillhör Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Tyskland, har också integrerats på vår webbplats. Ad Up använder kakor för konverteringsspårning, och för att mäta annonser och nyckelords effektivitet. Ad Up samlar in anonymiserade och/eller pseudonyma uppgifter, för att under en viss tid visa annonser som överensstämmer med dina intressen.

Mer information kan hittas i Ad Ups integritetspolicy: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Du kan inaktivera Ad Up i din webbläsare genom att klicka på knappen ”aktivera opt-out-kaka” där.

3.7.9.  Option to object/opt-out

Du kan förhindra tekniken för målgruppsannonsering som vi beskriver genom att aktivera tillämpliga kakinställningar i din webbläsare (se även avsnitt 3.5). Dessutom har du möjlighet att avaktivera preferensbaserad annonsering med hjälp av preferenshanteraren som finns här: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.


4. Tjänster och insticksprogram från tredje part

4.1. Google Maps

Vi använder Google Maps API för att visa interaktiva kartor direkt på vår webbsida och för att möjliggöra en förenklad användning av kartfunktionaliteten. Din IP-adress skickas och lagras på en av Googles servrar i USA, för användningen av Google Maps funktionalitet (se avsnitt 3.6.1 rörande US Privacy Shield). Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6 (1) (f) GDPR. 

Var vänlig och läs villkoren i Google Maps serviceavtal här: https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html. Du kan hitta ytterligare information om personuppgiftsskydd i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

4.2. WhatsApp

Du kan kontakta Casamundos tjänst via tjänsten från WhatsApp Ireland Limited. För att göra det skickar du ett WhatsApp-meddelande med din mobiltelefon till ett nummer eller en kontakta oss direkt via WhatsApp i din webbläsare. Den rättsliga grunden är ditt uttryckliga samtycke enligt Artikel 6 (1) (a) i GDPR som du när som helst kan dra tillbaka. Lagenligheten för den databehandling som redan har utförts påverkas inte av att du drar tillbaka ditt samtycke.

Vi är inte ansvariga för säkerheten hos data som överförs via WhatsApp. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

WhatsApp använder end-to-end-kryptering så att innehållet i en konversation skyddas mot åtkomst från tredje part. Du accepterar WhatsApps användarvillkor och sekretesspolicy när du använder tjänsten. Mer information hittar du här: https://www.whatsapp.com/legal/.

4.3. Trusted Shops

Trustedshop Trustbadge är implementerad på vår webbplats för att visa de betyg som samlats in via Trusted Shops. Detta baseras på vårt berättigade intresse att optimera vår marknadsföring. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) (f) i GDPR. Vår Trustbadge och de annonserade tjänsterna tillhandahålls av Trusted Shops. Subbelrahter Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland.

När du öppnar vår Trustbadge lagrar webbservern automatiskt en serverloggfil som t.ex. inkluderar din IP-adress, datumet och tiden för åtkomsten, mängden data som överfördes och operatören (åtkomstdata) som dokumenterar åtkomsten. Dessa data utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter dess att ditt besök på webbplatsen avslutades. Fler personuppgifter kommer bara att överföras till Trusted Shops om du beslutar dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha gjort en beställning eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. I så fall gäller avtalet mellan dig och Trusted Shops.

4.4. YouTube

Vi använder en tjänst som tillhandahålls av videoportalen YouTube som drivs av Google. De som driver webbplatserna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94006, USA. YouTube gör att vi kan integrera och visa videor.

YouTube ansluter till YouTube-servrarna när en sida med ett integrerat YouTube-insticksprogram öppnas. Med hjälp av detta vet YouTube vilken sida som öppnas via Casamundo. Om du är inloggad på YouTube kan YouTube allokera ditt surfbeteende till din personliga profil på YouTube. Du kan inaktivera detta om du har loggat ut innan du besöker vår webbplats.

Casamundo använder YouTube med intresset att visa sina onlinetjänster på ett intressant sätt. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Mer information finns i YouTubes sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy).

4.5. Google Fonts

På vår webbplats använder vi typsnitt (”Google Fonts”) från Google.

Därför läser din webbläsare in typsnittet i din webbläsares cacheminne när Casamundo öppnas. Detta är nödvändigt så att webbläsaren kan visa en visuellt förbättrad version av våra texter. Om din webbläsare inte har stöd för den här funktionen kommer ett standardtypsnitt att användas av din dator. Integrationen av dessa typsnitt sker med en serveruppringning, vanligtvis en Google-server i USA. Den kommer att kommunicera till servern vilka Casamundo-webbplatser som du har besökt.

När sidan öppnas skickas inte kakfiler från användaren till Google Fonts API. Data överförs i anslutning med att sidvisningen skickas till resursspecifika domäner som fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. Du kommer inte att associeras med någon information som samlas in eller används i anslutning till parallell användning av autentiserade Google-tjänster som Gmail. Du kan ställa in din webbläsare så att typsnitten från Google-servrar inte läses in.

Casamundo använder Google-typsnitt för att säkerställa att dess tjänster presenteras på ett attraktivt sätt. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Mer information finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy).

4.6. TradeTracker

Vi använder tjänster från TradeTracker Deutschland GmbH, Uhlandstr. 26, 22087 Hamburg, Tyskland). TradeTracker är ett affiliatenätverk för marknadsföring.

Det här distributionsnätverket används för att placera annonser till Casamundo på webbplatser från tredje part. En provision betalas efter en försäljning eller ett klick. Därför tillhandahåller Casamundo olika annonseringsmetoder som kan användas av medlemmar i affiliatenätverket.

TradeTracker installerar en kakfil (se avsnitt 3.5) där affiliatepartnerns identifieringsnummer, en användares serienummer och annonseringsmetoden specificeras. Detta underlättar behandlingen av provisionsbetalningar mellan Casamundo och affiliatepartnern via TradeTracker. Den här spårningskakfilen lagrar inte några personuppgifter.

Mer information finns i TradeTrackers sekretesspolicy (https://tradetracker.com/privacy-policy/).

4.7. AWIN

Vi använder tjänster från AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Tyskland. AWIN är ett affiliatenätverk för marknadsföring. Det här distributionsnätverket används för att placera annonser till Casamundo på webbplatser från tredje part. En provision betalas efter en försäljning eller ett klick. Därför tillhandahåller Casamundo olika annonseringsmetoder som kan användas av medlemmar i affiliatenätverket.

AWIN installerar en kakfil (se avsnitt 3.5) där affiliatepartnerns identifieringsnummer, en användares serienummer och annonseringsmetoden specificeras. Detta underlättar behandlingen av provisionsbetalningar mellan Casamundo och affiliatepartnern via AWIN. Den här spårningskakfilen lagrar inte några personuppgifter.

Mer information finns i AWIN:s sekretesspolicy (https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb ).


5. Koncern

Vi kan då och då dela dina personuppgifter med andra företag inom HomeToGo-koncernen. HomeToGo-koncernen inkluderar alla (aktuella och framtida) enheter som direkt eller indirekt styrs av HomeToGo GmbH (”HomeToGo”) eller som styrs gemensamt av HomeToGo. Överföring av data inom HomeToGo-koncernen sker i följande syften:

a)     För att tillhandahålla våra mellanhandstjänster och vår portal

b)     För att tillhandahålla kundtjänst

c)     För att skicka annonsering med ditt samtycke eller om så är tillåtet enligt tillämplig lag

d)     För analys, optimering och förbättringar av vår webbplats och app

e)     För att identifiera och utreda bedrägerier och olaglig verksamhet

f)      För att följa lagar och bestämmelser

Den rättsliga grunden för att överföra data inom HomeToGo-koncernen är Artikel 6 (1) (a), (b) och (f) i GDPR.

I detalj är den rättsliga grunden för syftena a) och b) Artikel 6 (1) (b) i GDPR. Genom att dela dessa data kan vi uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter som härrör från våra användarvillkor.

Den rättsliga grunden för syftet c) är ditt uttryckliga samtycke (Artikel 6 (1) (a) i GDPR) som du när som helst kan dra tillbaka, eller vårt berättigade intresse att skicka reklam till befintliga kunder (Artikel 6 (1) (f) i GDPR). Lagenligheten för den databehandling som redan har utförts påverkas inte av att du drar tillbaka ditt samtycke.

För syftena d), e) och f) härrör vårt berättigade intresse från möjligheten att kunna förbättra våra tjänster samt skydda din identitet och förhindra bedrägerier (Artikel 6 (1) (f) i GDPR).


6. Dina rättigheter

6.1. Översikt

Utöver rätten att återkalla det samtycke du har givit oss, har du dessutom följande rättigheter, givet att relevanta juridiska krav föreligger:

 • Rätt att få tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som lagras, enligt artikel 15 i GDPR.
 • Rätt att korrigera personuppgifter som är felaktiga och rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter, enligt artikel 16 i GDPR.
 • Rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter som vi har lagrat, enligt artikel 17 i GDPR.
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 18 i GDPR.
 • Rätt till uppgifters portabilitet enligt artikel 20 i GDPR.

6.2. Rätt att göra invändningar

Man kan enligt villkoren i artikel 21 (1) i GDPR motsätta sig databehandling, baserat på den registrerades särskilda situation.

Ovan nämnda allmänna rätt att motsätta sig rör alla syften med bearbetning som beskrivs i denna integritetspolicy, enligt artikel 6 (1) (f) i GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att motsätta sig behandling av data enligt GDPR, är vi skyldiga att implementera ett sådant allmänt motsättande enbart om du förser oss med skäl av avgörande betydelse för att detta ska gälla (exempelvis möjlig fara för liv eller hälsa). Du kan dessutom kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för Casamundo: Hamburgs kommissionär för dataskydd och informationsfrihet (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg, Tyskland, Tel.: +49 (0) 40 428 54-4040, e-post: [email protected]

 

Version 1 – från och med 2 september, 2019

Du kan förhindra att kakor placeras på din dator genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsares programvara. Om du inaktiverar kakor kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbsida. Du kan även förhindra att uppgifter som genererats av en kaka och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samlas in och att denna information behandlas av Google, genom att ladda ned och installera detta webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv). Som ett alternativ till webbläsartillägg, i synnerhet för webbläsare på mobila enheter, kan du förhindra att Google Analytics samlar in information genom att klicka på denna länk. En opt-out-kaka kan placeras ut. Den förhindrar att dina uppgifter samlas in i framtiden när du besöker denna webbsida. Opt-out-kakan lagras på din enhet och fungerar enbart för denna webbläsare och enbart för vår webbläsare. Om du raderar kakorna i denna webbläsare, måste du placera opt-out-kakan igen. För mer information om personuppgiftsskydd som rör Google Analytics, besök Google Analytics webbsida: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

3.6.2. Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Denna Google-tjänst tillåter webbplats-taggar att hanteras via ett användargränssnitt. Enbart taggar införs, dvs. inga cookies och inga personuppgifter samlas in. Tag Manager förorsakar andra taggar att initieras, vilket i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte åtkomst till denna information. Om domänen eller cookie-nivån har avaktiverats kommer detta att gälla alla spårnings-taggar, som har införts med Google Tag Manager. För mer information, se Google Tag Managers användningsriktlinjer: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.  

3.6.3. New Relic

Vi använder ”New Relic” för att kontrollera våra servrars tillgänglighet och prestanda. Det är en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Tjänsten mäter och analyserar avidentifierade användardata, information om teknisk prestanda (exempelvis svars- och laddningstider) för att förbättra vår servers prestanda. Ytterligare detaljer och information återfinns i New Relics sekretesspolicy https://newrelic.com/privacy

3.6.4. Snowplow

Vi använder Snowplows webbanalystjänst med öppen källkod som tillhandahålls av Snowplow Analytics Limited, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannien. Som en del av detta används kakor. Den information som genereras av kakan som rör din användning av denna webbsida är exempelvis

 • webbläsartyp/version
 • vilket operativsystem som används
 • hänvisande URL (tidigare besökt sida)
 • värdnamnet på den dator som får åtkomst till webbsidan (IP-adress)
 • tid då förfrågan gjorts på servern
 • sökförfrågningar och filterinställningar
 • klick som görs på webbsidan

överförs till en Casamundo-server i Frankfurt och lagras där.

Den information som används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan samt användningen av internet i marknadsundersökningssyften och för att skräddarsy utformningen i enlighet med användarnas behov.

3.6.5. Adform

Vi använder konverteringsspårning av Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Köpenhamn, Danmark. En tillfällig kakfil (se avsnitt 3.5) för konverteringsspårning installeras när en användare har kontakt med en annons som placerats av Adform. Kakfilen innehåller inte någon information som kan identifiera användare personligen. Användare som inte vill delta i spårningen kan avaktivera Adforms kakfil via sin webbläsare eller neka till framtida databehandling via den här länken (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/).

Mer information finns i Adforms sekretesspolicy (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/).

3.6.6. Adjust

I vår app använder vi analystjänster från Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland. Analystjänsten implementeras i vår app via en utvecklarmiljö (SDK – programvaruutvecklingsverktyg). Informationen genereras av utvecklarmiljön t.ex.

 • hashade (anonymiserade) IP-adresser
 • identifierare för mobila enheter såsom Advertising ID för iOS eller Google Advertising ID.
 • installation och initial öppning av en app på din mobila enhet
 • din interaktion inom en app (till exempel köp i appar, registrering),
 • vilka annonser som setts och klickats på

samlas in och används av Adjust GmbH för att utvärdera appens användning, för att sammanställa prestandarapporter som rör appens aktivitet, och att tillhandahålla andra tjänster för marknadsundersökningsändamål som rör användningen av appen samt för att skräddarsy appen. De insamlade uppgifterna kommer inte under några förutsättningar att sammanföras med övriga uppgifter som Adjust får via andra appar.

Du kan hitta mer information om Adjusts sekretesspolicy här: https://www.adjust.com/privacy-policy. Du kan när som helst motsätta dig spårning av Adjust, med hjälp av avsnittet ”Opt-out” i Adjusts sekretesspolicy. För att göra det behöver du välja vilken enhet som du inte vill att Adjust ska spåra och ange din enhets identifierare. Beteendespårning från appar som använder Adjust kommer då genast att avlägsnas från din enhet.

3.6.7. TrackJS

Vi använder tjänster hos TrackJS LLC. TrackJS underlättar analysen av tekniska fel i JavaScript, så att vi kan utvärdera och förbättra kvaliteten på vår webbplats och app. För mer information, referera till TrackJS sekretesspolicy: https://trackjs.com/privacy/

3.7. Målinriktning

Åtgärderna för målinriktning som anges nedan och som används av oss implementeras baserat på artikel 6 (1) (f) i GDPR. Målinriktningen används för att genomföra riktad annonsering. Med de målinriktade åtgärder som vi använder försöker vi att säkerställa att annonseringen som visas på dina enheter är inriktad på dina intresseområden.

3.7.1. Google AdWords

Casamundo använder Googles AdWords-tjänst, som använder konverteringsspårning för att mäta effektiviteten hos enskilda annonser, erbjudanden och funktioner. En kaka placeras för detta syfte, så fort du klickar på en Google-annons. Kakan identifierar inte dig personligen, utan gör det i stället möjligt att avgöra om du återvänder till sidan med det aktuella erbjudandet under den 30-dagarsperiod då kakan är giltig.

Varje AdWords-annonsör får en annan kaka. Som ett resultat av det kan kakorna inte spåras via AdWords-annonsörernas webbsida. Den information som tillhandahålls med hjälp av konverteringskakan används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords annonsörer som har valt konverteringsspårning. Vi spårar det totala antalet användare som har klickat på en annons och omdirigerats till webbsidan med hjälp av en konverteringsspårningstagg.

Du kan förhindra lagring av Googles konverteringskakfil permanent genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Googles sekretesspolicy för konverteringsspårning finns här: https://services.google.com/sitestats/en.html.

3.7.2. Googles dynamiska remarketing

Vi använder funktionaliteten hos Google Dynamic Remarketing med Google AdWords funktion för attribution över flera enheter.

Den här funktionen gör att vi kan koppla annonsmålgrupper som skapats med Google Dynamic Remarketing till Google AdWords-funktionen för attribution över flera enheter. På detta sätt kan även intressebaserad, personlig annonsering som är skräddarsydd för dig, baserat på din tidigare användning och ditt tidigare webbläsarbeteende på en enhet (exempelvis en smartphone) även visas på en annan enhet som du använder (till exempel en surfplatta eller en pc).

Om du har lämnat lämpligt samtycke till Google, kommer Google att länka din webb- och app-historik till ditt Google-konto för detta syfte. På så sätt kan samma personliga annonsering visas på vilken enhet som helst som du använder för att logga in på ditt Google-konto.

Google Analytics samlar in användares Google-autentiserade ID:n, då de är tillfälligt länkade med vår Google Analytics-information för att definiera och skapa målgrupper för annonsreklam som synkas mellan flera enheter.

Du kan permanent välja bort remarketing/eller att vara föremål för reklam som synkas mellan olika enheter genom att avaktivera personliga annonsering i ditt Google-konto. Följ denna länk för att göra det; https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs Googles sekretesspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.7.3. Google AdSense

Vi använder Google AdSense på vår webbsida för att visa annonser. På så sätt kan vi visa dig annonser som kan vara intressanta för dig. Dessa annonser kan kännas igen av referensen "Google Ads". För att göra det använder Google webbsignaler och kakor (se avsnitt 3.5). Informationen som genereras av kakfiler och webbeacons om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och leveransen av annonsformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kan dela den här informationen med tredje part.

Vi har aktiverat tredje-parts Google AdSense-annonser. Informationen kan skickas till tredje parter (som namnges på https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Du kan förhindra att Google AdSense installerar kakor genom att inaktivera intressebaserad annonsering via länken https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sv.

Var vänlig och läs Googles integritetspolicy för mer information och gällande bestämmelser: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

3.7.4. Criteo

Pixelteknik (se avsnitt 3.6.5.) från Criteo SA, 32 Rue Blanche, FR-75009 Paris, Frankrike ("Criteo") samlar in och lagrar uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyften.

Pixlarna skickar din IP-adress, besökt webbsidas hänvisande URL, tidpunkten då pixeln sågs, vilken webbläsare som användes och den kakinformation som tidigare har ställts in, till en webbserver. Dessa uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym.

Criteos pixelteknik låter oss utvärdera våra annonskampanjer och vårt reklaminnehåll. Med hjälp av en algoritm analyserar Criteo surfbeteende och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga annonsrutor på andra webbsidor (”utgivare”). Du kan hitta mer information om Criteos teknik i deras integritetspolicy (https://www.criteo.com/privacy).

Då Criteo används laddas ytterligare pixlar från avtalsparter som Criteo samarbetar med. En överblick över alla utgivare och nätverk som laddar pixlar kan fås vid https://www.criteo.com/privacycriteo-works-with-the-following-platforms/. De uppgifter som har samlats in med Criteos teknik kommer inte användas för att fastställa webbsidebesökarens personliga identitet, såvida inte den registrerade har samtyckt till detta separat. All annan användning av uppgifter än den som beskrivs ovan, eller överföring till tredje parter är exkluderad.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt pixlar. Du kan använda lämpligt verktyg eller webbläsartillägg för att förhindra att pixlar används på vår webbsida (exempelvis genom att använda ”AdBlock”-tillägget i Firefox webbläsare).

Du kan även när som helst motsätta dig att vi genomför en pseudonym analys av ditt surfbeteende. För instruktioner om hur du inaktiverar Criteos tjänst, hänvisar vi till Criteos länk: https://www.criteo.com/privacy.

Var vänlig observera att om du väljer bort visning av personliga annonsrutor från Criteo och andra dotterbolag kommer du fortfarande få ta emot annonser, men de är mindre skräddarsydda för att matcha dina intressen/surfvanor.

3.7.5. Bing Ads

Vi använder Bing:s Universal Event Tracking (UET) från Microsoft Bing Ads. Det är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA ("Microsoft"). Den låter oss spåra användarnas aktiviteter på vår webbsida när de kommer till vår webbsida via annonser från Bing Ads.

Om du besöker vår webbsida via en Bing Ads-annons, kommer en kaka att placeras på din dator (se avsnitt 3.5). En Bing UET-tagg integreras på vår webbsida. Det är en kod som används tillsammans med en kaka för att lagra data om användningen av webbsidan. Detta inkluderar bl.a. hur lång tid som tillbringas på webbsidan, vilka delar av webbsidan som besökts och vilka annonser som fört användarna till webbsidan. Någon information om din identitet samlas inte in.

Denna information skickas till Microsofts servrar i USA och lagras där under högst 180 dagar.

Mer information om Bing Ads analytiska tjänster kan återfinnas på Bing Ads websida (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2. För mer information om Microsofts sekretesspraxis hänvisar vi till Microsofts integritetspolicy (https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement).

3.7.6. Taboola

Vår webbsida använder teknik från Taboola Inc., 28 West 23rd St., New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Taboola använder kakor (se avsnitt 3.5) som avgör vilket innehåll du använder och vilket sidor du besöker (konverteringsspårning). Kakan gör det möjligt för oss att skapa pseudonyma användarprofiler genom att samla in uppgifter som härrör från enheten samt loggdata, och gör det möjligt för oss att rekommendera innehåll som motsvarar dina personliga intressen. Det låter oss skräddarsy våra erbjudanden individuellt för dig. Denna användarprofil kan inte användas för att fastställa din identitet.

Du kan hitta mer information om Taboola och om hur du inaktiverar Taboolas kaka här: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.7.7. Facebook Custom Audiences

Vi använder även Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences är en marknadsföringstjänst från Facebook. Den låter oss visa personligt anpassad och intressebaserad annonsering på Facebook för vissa grupper avidentifierade besökare på vår webbsida som även använder Facebook.

En Facebook Custom Audiences-pixel integreras på vår webbsida. Det är en Javascript-kod som används för att lagra icke-personrelaterade uppgifter om din användning av sidan. Det inkluderar din IP-adress, vilken webbläsare du använder, samt källsida och destinationssida. Denna information skickas till Facebooks servrar i USA. Där genomförs en automatisk kontroll för att se om du har sparat en Facebook-kaka. Facebook-kakan avgör automatiskt om du tillhör relevant målgrupp för oss. Om du tillhör målgruppen, kommer vi visa dig relevanta annonser på Facebook. Du kommer inte personligen att identifieras av Facebook som en del av denna process.

Du kan motsätta dig användningen av Custom Audiences service på Facebooks webbsida (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Efter att du har loggat in på ditt Facebook-konto kommer du att slussas vidare till inställningarna för Facebooks annonser.

För mer information om integritet på Facebook, se Facebooks Integritetspolicy (https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation).

3.7.8. Ad Up

Teknik från Ad Up, en tjänsteleverantör som tillhör Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Tyskland, har också integrerats på vår webbplats. Ad Up använder kakor för konverteringsspårning, och för att mäta annonser och nyckelords effektivitet. Ad Up samlar in anonymiserade och/eller pseudonyma uppgifter, för att under en viss tid visa annonser som överensstämmer med dina intressen.

Mer information kan hittas i Ad Ups integritetspolicy: https://www.adup-tech.com/en/privacy. Du kan inaktivera Ad Up i din webbläsare genom att klicka på knappen ”aktivera opt-out-kaka” där.

3.7.9.  Option to object/opt-out

Du kan förhindra tekniken för målgruppsannonsering som vi beskriver genom att aktivera tillämpliga kakinställningar i din webbläsare (se även avsnitt 3.5). Dessutom har du möjlighet att avaktivera preferensbaserad annonsering med hjälp av preferenshanteraren som finns här: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

4. Tjänster och insticksprogram från tredje part

4.1. Google Maps

Vi använder Google Maps API för att visa interaktiva kartor direkt på vår webbsida och för att möjliggöra en förenklad användning av kartfunktionaliteten. Din IP-adress skickas och lagras på en av Googles servrar i USA, för användningen av Google Maps funktionalitet (se avsnitt 3.6.1 rörande US Privacy Shield). Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6 (1) (f) GDPR. 

Var vänlig och läs villkoren i Google Maps serviceavtal här: https://www.google.com/intl/sv/help/terms_maps.html. Du kan hitta ytterligare information om personuppgiftsskydd i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

4.2. WhatsApp

Du kan kontakta Casamundos tjänst via tjänsten från WhatsApp Ireland Limited. För att göra det skickar du ett WhatsApp-meddelande med din mobiltelefon till ett nummer eller en kontakta oss direkt via WhatsApp i din webbläsare. Den rättsliga grunden är ditt uttryckliga samtycke enligt Artikel 6 (1) (a) i GDPR som du när som helst kan dra tillbaka. Lagenligheten för den databehandling som redan har utförts påverkas inte av att du drar tillbaka ditt samtycke.

Vi är inte ansvariga för säkerheten hos data som överförs via WhatsApp. Du kan också kontakta oss via telefon eller e-post.

WhatsApp använder end-to-end-kryptering så att innehållet i en konversation skyddas mot åtkomst från tredje part. Du accepterar WhatsApps användarvillkor och sekretesspolicy när du använder tjänsten. Mer information hittar du här: https://www.whatsapp.com/legal/.

4.3. Trusted Shops

Trustedshop Trustbadge är implementerad på vår webbplats för att visa de betyg som samlats in via Trusted Shops. Detta baseras på vårt berättigade intresse att optimera vår marknadsföring. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) (f) i GDPR. Vår Trustbadge och de annonserade tjänsterna tillhandahålls av Trusted Shops. Subbelrahter Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland.

När du öppnar vår Trustbadge lagrar webbservern automatiskt en serverloggfil som t.ex. inkluderar din IP-adress, datumet och tiden för åtkomsten, mängden data som överfördes och operatören (åtkomstdata) som dokumenterar åtkomsten. Dessa data utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter dess att ditt besök på webbplatsen avslutades. Fler personuppgifter kommer bara att överföras till Trusted Shops om du beslutar dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha gjort en beställning eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. I så fall gäller avtalet mellan dig och Trusted Shops.

4.4. YouTube

Vi använder en tjänst som tillhandahålls av videoportalen YouTube som drivs av Google. De som driver webbplatserna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94006, USA. YouTube gör att vi kan integrera och visa videor.

YouTube ansluter till YouTube-servrarna när en sida med ett integrerat YouTube-insticksprogram öppnas. Med hjälp av detta vet YouTube vilken sida som öppnas via Casamundo. Om du är inloggad på YouTube kan YouTube allokera ditt surfbeteende till din personliga profil på YouTube. Du kan inaktivera detta om du har loggat ut innan du besöker vår webbplats.

Casamundo använder YouTube med intresset att visa sina onlinetjänster på ett intressant sätt. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Mer information finns i YouTubes sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy).

4.5. Google Fonts

På vår webbplats använder vi typsnitt (”Google Fonts”) från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Därför läser din webbläsare in typsnittet i din webbläsares cacheminne när Casamundo öppnas. Detta är nödvändigt så att webbläsaren kan visa en visuellt förbättrad version av våra texter. Om din webbläsare inte har stöd för den här funktionen kommer ett standardtypsnitt att användas av din dator. Integrationen av dessa typsnitt sker med en serveruppringning, vanligtvis en Google-server i USA. Den kommer att kommunicera till servern vilka Casamundo-webbplatser som du har besökt.

När sidan öppnas skickas inte kakfiler från användaren till Google Fonts API. Data överförs i anslutning med att sidvisningen skickas till resursspecifika domäner som fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. Du kommer inte att associeras med någon information som samlas in eller används i anslutning till parallell användning av autentiserade Google-tjänster som Gmail. Du kan ställa in din webbläsare så att typsnitten från Google-servrar inte läses in.

Casamundo använder Google-typsnitt för att säkerställa att dess tjänster presenteras på ett attraktivt sätt. Den rättsliga grunden är Artikel 6 (1) (f) i GDPR.

Mer information finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy).

4.6. TradeTracker

Vi använder tjänster från TradeTracker Deutschland GmbH, Uhlandstr. 26, 22087 Hamburg, Tyskland). TradeTracker är ett affiliatenätverk för marknadsföring.

Det här distributionsnätverket används för att placera annonser till Casamundo på webbplatser från tredje part. En provision betalas efter en försäljning eller ett klick. Därför tillhandahåller Casamundo olika annonseringsmetoder som kan användas av medlemmar i affiliatenätverket.

TradeTracker installerar en kakfil (se avsnitt 3.5) där affiliatepartnerns identifieringsnummer, en användares serienummer och annonseringsmetoden specificeras. Detta underlättar behandlingen av provisionsbetalningar mellan Casamundo och affiliatepartnern via TradeTracker. Den här spårningskakfilen lagrar inte några personuppgifter.

Mer information finns i TradeTrackers sekretesspolicy (https://tradetracker.com/privacy-policy/).

4.7. AWIN

Vi använder tjänster från AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Tyskland. AWIN är ett affiliatenätverk för marknadsföring. Det här distributionsnätverket används för att placera annonser till Casamundo på webbplatser från tredje part. En provision betalas efter en försäljning eller ett klick. Därför tillhandahåller Casamundo olika annonseringsmetoder som kan användas av medlemmar i affiliatenätverket.

AWIN installerar en kakfil (se avsnitt 3.5) där affiliatepartnerns identifieringsnummer, en användares serienummer och annonseringsmetoden specificeras. Detta underlättar behandlingen av provisionsbetalningar mellan Casamundo och affiliatepartnern via AWIN. Den här spårningskakfilen lagrar inte några personuppgifter.

Mer information finns i AWIN:s sekretesspolicy (https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb).

5. Koncern

Casamundo är ett företag i HomeToGo Group. Vi kan då och då dela dina personuppgifter med andra företag inom HomeToGo-koncernen. HomeToGo-koncernen inkluderar alla (aktuella och framtida) enheter som direkt eller indirekt styrs av HomeToGo GmbH (”HomeToGo”) eller som styrs gemensamt av HomeToGo. Överföring av data inom HomeToGo-koncernen sker i följande syften:

a)    För att tillhandahålla våra mellanhandstjänster och vår portal

b)   För att tillhandahålla kundtjänst

c)    För att skicka annonsering med ditt samtycke eller om så är tillåtet enligt tillämplig lag

d)   För analys, optimering och förbättringar av vår webbplats och app

e)   För att identifiera och utreda bedrägerier och olaglig verksamhet

f)     För att följa lagar och bestämmelser

Den rättsliga grunden för att överföra data inom HomeToGo-koncernen är Artikel 6 (1) (a), (b) och (f) i GDPR.

I detalj är den rättsliga grunden för syftena a) och b) Artikel 6 (1) (b) i GDPR. Genom att dela dessa data kan vi uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter som härrör från våra användarvillkor.

Den rättsliga grunden för syftet c) är ditt uttryckliga samtycke (Artikel 6 (1) (a) i GDPR) som du när som helst kan dra tillbaka, eller vårt berättigade intresse att skicka reklam till befintliga kunder (Artikel 6 (1) (f) i GDPR). Lagenligheten för den databehandling som redan har utförts påverkas inte av att du drar tillbaka ditt samtycke.

För syftena d), e) och f) härrör vårt berättigade intresse från möjligheten att kunna förbättra våra tjänster samt skydda din identitet och förhindra bedrägerier (Artikel 6 (1) (f) i GDPR).

6. Dina rättigheter

6.1. Översikt

Utöver rätten att återkalla det samtycke du har givit oss, har du dessutom följande rättigheter, givet att relevanta juridiska krav föreligger:

 • Rätt att få tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som lagras, enligt artikel 15 i GDPR.
 • Rätt att korrigera personuppgifter som är felaktiga och rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter, enligt artikel 16 i GDPR.
 • Rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter som vi har lagrat, enligt artikel 17 i GDPR.
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt artikel 18 i GDPR.
 • Rätt till uppgifters portabilitet enligt artikel 20 i GDPR.

6.2. Rätt att göra invändningar

Man kan enligt villkoren i artikel 21 (1) i GDPR motsätta sig databehandling, baserat på den registrerades särskilda situation.

Ovan nämnda allmänna rätt att motsätta sig rör alla syften med bearbetning som beskrivs i denna integritetspolicy, enligt artikel 6 (1) (f) i GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att motsätta sig behandling av data enligt GDPR, är vi skyldiga att implementera ett sådant allmänt motsättande enbart om du förser oss med skäl av avgörande betydelse för att detta ska gälla (exempelvis möjlig fara för liv eller hälsa). Du kan dessutom kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för Casamundo: Hamburgs kommissionär för dataskydd och informationsfrihet (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg, Tyskland, Tel.: +49 (0) 40 428 54-4040, e-post: [email protected]

 

Version 2 – den 1 oktober 2019

image-tag