base64Hash

Juridisk information


Casamundo GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Tyskland

 

Verkställande direktörer: Philipp Ballhausen och Valentin Gruber

 

Handelsregisternummer: HRB 218977 B

Handelsregister: Amtsgericht Berlin Charlottenburg

Momsregistreringsnummer: DE256521056

 

Telefon: +49 40/299960902


EU-kommissionens plattform för tvistlösning online

Europakommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Plattformen finns på följande länk:

ec.europa.eu/consumers/odr/

Casamundo deltar inte, och är heller inte skyldig att delta, i tvistlösning på internet som drivs av en tvistlösningsinstitution för kunder.

Relevant information enligt EU:s förordning om digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065, ”DSA”).

Myndigheterna i EU:s medlemsstater, EU-kommissionen och europeiska styrelsen för digitala tjänster kan kontakta Casamundo via [email protected] på tyska eller engelska, enligt artikel 11 i DSA.

Mottagare av tjänster kan kontakta Casamundo via [email protected] enligt artikel 12 i DSA.

Casamundo tillhandahåller en rapport om öppenhet för att uppfylla sina skyldigheter enligt DSA. Denna rapport detaljerar åtgärder som vi har vidtagit beträffande moderering av innehåll, under de 12 föregående månaderna innan rapportens utfärdandedatum. Rapporten kan laddas ner från vår webbplats.

Enligt art. 24 (2) och skäl 77 i lagen om digitala tjänster är onlineplattformar skyldiga att offentliggöra "information om de genomsnittliga månatliga aktiva mottagarna av tjänsten i unionen". För den senaste perioden har vi beräknat att våra genomsnittliga månatliga aktiva användare i Europeiska unionen är cirka 884000.

image-tag