base64Hash

Tjänstevillkor för användning av plattformen Casamundo

1. Allmänt

(1) Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland (”Casamundo”) driver en internet- och marknadsföringsplattform för tillfälliga boenden, semesteruthyrning, i synnerhet semesterlägenheter och semesterbostäder, under olika domäner och som en app (”plattformen”).

(2) På plattformen visas erbjudanden om semesterlägenheter, semesterbostäder och andra övernattningsbostäder från tredje part (”erbjudanden”) som samarbetar med Casamundo (”leverantören”). Casamundo fungerar som mellanhand. Inga paketresor eller relaterade tjänster förmedlas.

(3) På plattformen kan slutanvändare söka efter erbjudanden ("gäster") och skicka bokningsförfrågningar eller göra bokningar, antingen efter att ha skickats till respektive leverantörs webbplats eller direkt på plattformen.

(4) Användningen av plattformen är endast föremål för dessa tjänstevillkor i den version som är tillämplig vid tidpunkten för besöket på plattformen.

(5) Plattformen får bara användas för privat bruk. Plattformen får inte användas för falska eller bedrägliga ändamål.

(6) Casamundo förbehåller sig rätten att utesluta gäster från användning av plattformen i vissa fall, särskilt om gästen:

– bryter mot avsnitt (5) ovan,

– besöker plattformen med hjälp av manuella eller automatiska processer som inte överensstämmer med syftet med privatbruk eller genom att inkludera Casamundo i ett sökindex,

– använder automatiserade system eller programvara för att extrahera data från plattformen (så kallad skärmskrapning), oavsett om det är för kommersiella eller icke-kommersiella syften,

– kringgår befintliga begränsningar i headers för robotuteslutning eller i andra åtgärder som begränsar eller hindrar tillträde till plattformen,

– använder en enhet, programvara eller ett program som påverkar eller försöker påverka plattformens vanliga funktioner, eller

– utför åtgärder som på ett olämpligt sätt belastar Casamundos servrar, datorer eller nätverk.

2. Casamundos tjänster

(1) Casamundo är en teknisk tjänsteleverantör och möjliggör för gäster att söka efter erbjudanden som de antingen kan boka efter en omdirigering till leverantörens sida eller direkt på plattformen. Casamundo publicerar inte egna erbjudanden och hyr inte ut erbjudanden.

(2) Casamundo erbjuder möjligheter för gäster att söka målmedvetet efter erbjudanden som publiceras av leverantörer på plattformen. Efter en sökning (i) omdirigerar Casamundo gäster till leverantörens webbplats och möjliggör för gästen att få direktkontakt med respektive leverantör, eller (ii) erbjuder Casamundo en möjlighet för gästen att direkt boka eller undersöka ett specifikt erbjudande på plattformen (”direktbokning”). I båda fallen (i och ii) är Casamundo inte leverantör av de presenterade erbjudandena. Användningen av plattformen skapar framför allt inte ett reseavtal eller en liknande typ av avtal enligt §§ 651a och efterföljande stycken i den tyska civilrätten (BGB). Casamundo fungerar endast som söktjänst eller som mellanhand för direktbokningar.

(3) När gäster gör en direktbokning, samtycker de till att betala alla avgifter för direktbokningen, inkluderat erbjudandets pris, tillämpliga avgifter såsom Casamundo:s tjänsteavgifter (i tillämpliga fall), ytterligare avgifter som debiteras av leverantören offline (i tillämpliga fall), skatter och alla andra kostnadsslag som specificeras under utcheckningen (tillsammans kallade ”totalpriset”). Casamundo:s tjänsteavgifter kan komma att tillämpas (i) för individuella erbjudanden och kan debiteras av Casamundo eller en enhet i koncernen, som kontrolleras direkt eller indirekt av Casamundo, för att arrangera säker direktbokning via en integrerad betaltjänstleverantör, som är tydligt förtecknad, och/eller (ii) för tillhandahållande av plattformen, inkluderat tekniskt underhåll, tillhandahållande av särskilda funktioner och kundtjänst. En motsvarande faktura kan utfärdas av Casamundo eller Casamundo-koncernens enhet som utför tjänsterna och är behörig att ta emot avgiften för tjänsten. Gäster betalar Casamundo:s tjänsteavgifter så snart direktbokningen har bekräftats. I händelse av avbokning av en direktbokning, är Casamundo:s tjänsteavgift inte återbetalbar.

(4) Utseendet och sorteringsordningen på erbjudandena på plattformens olika sidor med sökresultat baseras på en dynamisk självlärande algoritm och kan variera beroende på ett antal olika faktorer. En av dessa faktorer är den särskilda kombinationen av sökkriterier som har angetts av varje gäst på plattformen. Dessa kriterier kan omfatta variabler som destination, pris, antal gäster, typ av boende, särskilda egenskaper och bekvämligheter. Dessutom får Casamundo en ersättning från leverantörerna. Denna ersättning är en annan faktor som påverkar sökresultatens utseende och sorteringsordning. Leverantörer som inte betalar Casamundo visas inte i listan. I vilken ordning som erbjudanden visas kan påverkas ytterligare av användes egna sorteringsinställningar (t.ex. popularitet, värde, gästbetyg), samt andra variabler som inkluderar parametrar som rangordning mellan liknande egenskaper och övergripande prestandamått. För att säkerställa funktionen för varje sökfråga kan antalet visade sökresultat vara begränsat om det överskrider ett visst maxvärde. Ytterligare information beträffande denna visning av erbjudanden och reklam på plattformen finns här.

(5) Leverantörerna gör sina erbjudanden tillgängliga i enlighet med samarbets- och licensavtal, som ger Casamundo rätt att använda och distribuera respektive innehåll, priser och tillgänglighet i hela sitt distributionsnät för att marknadsföra erbjudandena.

(6) Casamundo har rätt att tillhandahålla tjänster från tredje part.

(7) Casamundo kan, om så krävs, stänga av eller begränsa åtkomsten till plattformen för underhållsarbete eller i andra syften. Gäster har inte någon rätt att kräva oavbruten tillgänglighet av plattformen.

3. Avtalsrelationer och förlikning

(1) Boknings- eller hyresavtal till följd av erbjudanden ingås endast mellan respektive leverantör, respektive fastighetsägare och gästen. Casamundo förblir opåverkad av alla avtalsbestämmelser, överenskommelser eller anspråk som föreligger mellan gästen och leverantören. Bokningar/förfrågningar eller uthyrningar ska regleras av leverantörens villkor. Gästen kommer därför ingå ett (eller flera) avtal med tilläggsvillkor innan en direktbokning. Gästen är skyldig att läsa nämnda tilläggsvillkor och är bunden av dem.

(2) Om användare blir omdirigerade förblir leverantören den enda kontaktpersonen för bokningar och betalningsprocesser, liksom alla frågor som rör hyresavtalet, eftersom Casamundo inte kan tillhandahålla någon information om dessa frågor.

(3) Endast vid direktbokningar via en integrerad betalningsleverantör, enligt beskrivningen nedan, kan Casamundo kontaktas för bokningar och betalningar samt tvister som uppstår vid sådana direktbokningar. För att undvika tvivel, även för direktbokningar förblir hyresavtalen gällande mellan leverantören, respektive fastighetsägare och gästen, medan Casamundo, i egenskap av mellanhand, kan stödja gästen i hantering av transaktioner, återbetalningar, avbokningar och tvister genom första linjen-support, endast i fall med transaktioner via den integrerade betaltjänstleverantören. Vid alla andra direktbokningar måste tvister lösas med leverantören, eftersom Casamundo inte underlättar betalningsprocesserna genom den tidigare nämnda betaltjänstleverantören och därför inte kan hantera några återbetalningar, avbeställningar eller andra potentiella transaktioner.

(4) Avtalsstrukturen gäller även för direktbokningar via plattformen när Casamundo samlar in gästens uppgifter och information i syfte att förmedla en direktbokning till leverantören. Gästen och Casamundo ingår endast ett förmedlingsavtal genom vilket påståenden och nödvändig information från gästen överförs till leverantören. Så länge de nämns i utcheckningsprocessen, kommer icke återbetalningsbara avgifter att debiteras av Casamundo för dessa eller andra tjänster. Serviceavgiften kan variera och kommer anges vid bokningstillfället. Om en annan valuta eller ett visst betalningssätt används kan det totala beloppet ändras till följd av olika valutakurser och/eller eventuella bankavgifter.

(5) Betalningar som görs med angivna betalningsmetoder (t.ex. kreditkort, faktura, banköverföring) inom ramen för direktbokningar kommer i enskilda fall att regleras via en så kallad PCI-kompatibel betalningsleverantör. Betaltjänstleverantören tar därför emot betalningen från gästen för leverantörens räkning på ett separat konto som tillhör leverantören och betalar motsvarande belopp till leverantören. Betalningar som görs på det sättet behandlas för och på vägnar av leverantören och fastställer vilket belopp som ska betalas för direktbokningen med leverantören.

(6) För att förhindra obehörig användning eller bedrägeri får identitetskontroller eller kreditkontroller utföras av betaltjänstleverantören eller av en av de andra integrerade leverantörerna av betalningsmetoder (t.ex. Klarna) om användaren har valt en motsvarande betalningsmetod (t.ex. faktura). Information om databehandling finns i sekretesspolicyn.

4. Priser

(1) Priserna som anges i erbjudandena fastställs av leverantörerna och uppdateras åtminstone en gång om dagen.

(2) Totalpriset kan inkludera serviceavgifter i beloppet som visas för gäster vid tidpunkten för fullgörande av en direktbokning inom utcheckningsprocessen.

(3) Priserna ska anses vara totalpriser för respektive erbjudande. Priserna visas som standard per natt, i förekommande fall. Gäster kan ändra inställningarna och se priser per vistelse för en vald tidsperiod. Leverantören är endast ansvarig för korrekt och fullständig visning av erbjudandets priser. Casamundo strävar efter att samla alla kostnader och visa totalpriser. När de omdirigeras till leverantörens webbplats kan ytterligare kostnader anges som inte visas på själva plattformen.

(4) Casamundo garanterar inte korrektheten i visade erbjudna priser eller annan information. Efter omdirigering är gästerna ansvariga för att kontrollera detaljerna på leverantörens webbplats innan bokning.

5. Konton

(1) För vissa tjänster eller funktioner som erbjuds på plattformen är det nödvändigt att starta ett konto.

(2) Ett konto kan startas med en personlig e-postadress (även via Google) eller med en personlig profil på ett socialt nätverk (exempelvis Facebook eller Apple). Ett konto kan även skapas när en gäst prenumererar på nyhetsbrev eller när ett erbjudande efterfrågas eller bokas genom direktbokning.

(3) Om detta konto skapas via ett socialt nätverk eller via Google används de uppgifter som överförs av det sociala nätverket för att skapa kontot. Mer information finns i sekretesspolicyn.

(4) Gästen måste säkerställa att korrekta och fullständiga uppgifter tillhandahålls om hans/hennes/deras person. Gäster är ansvariga både gentemot Casamundo och tredje parter för användning av hans/hennes/deras konto. Därför är gästen skyldig att hålla sitt/sina konto(n) konfidentiella och ska inte dela dem med utomstående parter. Gästen är skyldig att informera Casamundo om det föreligger någon (misstanke om) obehörig användning av kontot.

(5) Kontot kan kommas åt från vilken enhet som helst. Gästen mottar en personlig inloggningslänk via e-post eller kan använda sin personliga profil från ett socialt nätverk som används för registrering för att logga in.

(6) Casamundo förbehåller sig rätten att tillfälligt blockera konton, att ta bort dem med definitiv verkan, eller att vidta andra nödvändiga åtgärder om gästen bryter mot tillämpliga lagar, dessa villkor eller andra tillämpliga avtalsvillkor.

(7) Borttagning av ett konto kan påbörjas via e-post till [email protected] eller begäras via inställningarna i din profil i appen.

6. Riktlinjer för innehåll

(1) Casamundo förbehåller sig rätten att ta bort eller redigera innehåll, inkluderat omdömen, helt eller delvis från dess plattform, om innehållet strider mot dessa villkor, riktlinjerna för innehåll eller av någon annan anledning, efter eget gottfinnande.

(2) Gäster kan rapportera innehåll som strider mot dessa villkor eller riktlinjerna för innehåll, genom att klicka på knapparna för delgivning och fylla i tillhörande formulär. Dessa knappar för delgivning finns på en framträdande plats på hela plattformen.

(3) En gäst som skickar en sådan rapport ska bli informerad, utan skäligt dröjsmål, via e-post, om beslutet som har fattats av Casamundo. I tillämpliga fall, ska författaren av det innehåll som påstås vara bristfälligt även informeras via e-post angående beslutet att ta bort eller redigera innehållet. Både gästen och författaren kommer att få möjlighet att överklaga sådana beslut.

7. Integritetsskydd

(1) Casamundo ger högsta prioritet till skydd av personuppgifter som tillhandahålls av gäster.

(2) Insamling, behandling och användning av personuppgifter sker endast med gästens samtycke eller när det är tillåtet enligt lag. Detaljerad information anges i vår integritetspolicy.

(3) När det gäller direktbokningar, överlämnas nödvändiga uppgifter om gästerna till respektive leverantör i enlighet med relevanta säkerhetsåtgärder.

8. Ansvar

(1) Leverantörer ansvarar för de erbjudanden som de har integrerat och kopplat till plattformen och för eventuella förklaringar i samband med dessa. Casamundo ansvarar inte för riktigheten i den information som leverantörerna tillhandahåller eller för om informationen är uppdaterad. Casamundo ansvarar därför inte för riktigheten, kvaliteten, fullständigheten, tillförlitligheten eller trovärdigheten hos leverantörens innehåll. Särskilt gäller detta bilder i erbjudanden och/eller gästernas omdömen.

(2) Casamundo ansvarar endast för skador som uppkommer till följd av avsiktligt uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett rättslig grund. Inget ansvar tas för enkel försumlighet utom för dödsfall, kroppsskador eller skada på hälsa och för anspråk som uppkommer enligt lagen om produktansvar. Dessutom ansvarar Casamundo för alla försumliga överträdelser av en grundläggande kontraktsenlig skyldighet, det vill säga skyldigheter som gör det möjligt att i första hand genomföra avtalet på ett korrekt sätt och som avtalspartnern regelbundet förlitar sig på och kan förväntas förlita sig på.

(3) Casamundos ansvarsbegränsning enligt avsnitt (2) gäller också för de det personliga ansvaret hos företagets anställda, representanter och ombud.

(4) Eftersom Casamundo inte är avtalspart i direktbokningen, ska gäster primärt kontakta respektive leverantör för avbokningar (återkallelse eller hävning). Casamundo kan använda sina bästa ansträngningar för att hjälpa gästerna med avbokningar, genom att agera som mellanhand. Casamundo ansvarar däremot inte för om erbjudanden är tillgängliga eller om de levereras eller tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt. Eventuella anspråk måste göras mot den berörda leverantören.

(5) Om användargenererat innehåll eller inlägg från tredje part visas på plattformen är Casamundo inte ansvariga för det (dvs. använder det som sitt eget).

(6) Inget ansvar tas för force majeure.

9. Ändringar av villkor

(1) Casamundo förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren med skäligt varsel.

(2) När gästen inte bestrider ändringarna inom sex veckor från annonseringsdatumet, ska de ändrade villkoren anses vara accepterade av gästen. Gäster ska påminnas om detta i själva annonseringen av ändringar.

(3) För det fall att ändringarna av dessa villkor (i) inte utgör en väsentlig ändring (inkluderat, men inte begränsat till definitionerna i naturen och tillämpningsområdet för Casamundo:s tjänster), eller (ii) krävs av lag, högsta domstolens beslut eller ett bindande beslut från en behörig myndighet, ska fortsatt användning av plattformen efter det effektiva datumet för förändringen anses vara en accept av de ändrade villkoren. Casamundo har rätt att avsluta detta avtal när som helst om gästen bestrider sådana (i) icke väsentliga ändringar eller (ii) ändringar av dessa villkor som krävs enligt lag.

10. Slutvillkor

(1) Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, förutom FN:s konvention om internationell försäljning av varor (CISG). Om gästen är en EU-konsument och tvingande lagstadgade konsumentskyddsregler i hans/hennes/deras bosättningsland (EU-medlemsstat) fastställer mer gynnsamma bestämmelser, ska dessa tillämpas oavsett vårt val av tysk lag. Som EU-konsument, kan gästen väcka anspråk relaterade till dessa villkor i behörig domstol på sin bosättningsort liksom i behörig domstol i Casamundo:s etableringsort i Tyskland. Casamundo kan vidta rättsliga åtgärder mot gäster i domstolen i gästens EU-bosättningsland. Annars, ska tyska domstolar ha exklusiv behörighet och tysk lag ska tillämpas.

(2) Om någon av klausulerna i dessa villkor blir helt eller delvis ogiltig, eller strider mot rättsliga bestämmelser, ska detta inte påverka giltigheten av återstående delar i avtalet.

(3) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som tillgänglig på följande länk: ec.Europa.eu/consumer/odr/; Casamundo deltar inte i, eller är skyldiga att delta i, en tvistlösning online vid ett tvistlösningsorgan för konsumenter.


Gäller från mars 2024 – den tidigare versionen finns här.

image-tag