base64Hash

Användarvillkor för Casamundo-portalen

Användarvillkor för Casamundo-plattformen 

1. Allmänt

(1) Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, Tyskland (”Casamundo”) driver en internet- och marknadsföringsplattform för tillfälliga boenden, semesteruthyrning, i synnerhet semesterlägenheter och semesterbostäder, under olika domäner och som en app (”plattformen”). 

(2) På plattformen visas erbjudanden om semesterlägenheter, semesterbostäder och andra övernattningsbostäder från tredje part (”erbjudanden”) som samarbetar med Casamundo (”leverantören”). Casamundo fungerar som mellanhand. Inga paketresor eller relaterade tjänster förmedlas. 

(3) På plattformen kan slutanvändare söka efter erbjudanden (”användare”) och skicka bokningsförfrågningar eller göra bokningar, antingen efter att ha skickats till respektive leverantörs webbplats eller direkt på plattformen. 

(4) Användningen av plattformen omfattas uteslutande av dessa villkor i den version som är giltig när du använder plattformen. 

(5) Plattformen får bara användas för privat bruk. Plattformen får inte användas för falska eller bedrägliga ändamål. 

(6) Casamundo förbehåller sig rätten att i vissa fall stänga av användare från plattformen, särskilt om användaren: 

– bryter mot avsnitt (5) ovan, 

– besöker plattformen med hjälp av manuella eller automatiska processer som inte överensstämmer med syftet med privatbruk eller genom att inkludera Casamundo i ett sökindex, 

– använder automatiserade system eller programvara för att extrahera data från plattformen (så kallad skärmskrapning), oavsett om det är för kommersiella eller icke-kommersiella syften, 

– kringgår befintliga begränsningar i headers för robotuteslutning eller i andra åtgärder som begränsar eller hindrar tillträde till plattformen, 

– använder en enhet, programvara eller ett program som påverkar eller försöker påverka plattformens vanliga funktioner, eller 

– utför åtgärder som på ett olämpligt sätt belastar Casamundos servrar, datorer eller nätverk. 


2. Casamundos tjänster

(1) Casamundo är en leverantör av tekniska tjänster som hjälper användare att söka efter erbjudanden som antingen kan bokas efter att ha omdirigerats till leverantörens sida eller direkt på plattformen. Casamundo publicerar inte egna erbjudanden och hyr inte ut erbjudanden.

(2) Casamundo ger användare möjlighet att söka efter erbjudanden som publiceras av leverantörer på plattformen. Efter en sökning omdirigerar Casamundo (i) användare till leverantörens webbplats och gör det möjligt för användaren att komma i direktkontakt med respektive leverantör, eller (ii) gör att användare kan direkt boka eller skicka en bokningsförfrågan om ett specifikt erbjudande på plattformen (”direktbokning”). I båda fallen (i och ii) är Casamundo inte leverantör av de presenterade erbjudandena. Användningen av plattformen skapar framför allt inte ett reseavtal eller en liknande typ av avtal enligt §§ 651a och efterföljande stycken i den tyska civilrätten (BGB). Casamundo fungerar endast som söktjänst eller som mellanhand för direktbokningar.

(3) Användningen av plattformen är kostnadsfri, om inget annat anges. En serviceavgift kan tas ut för enskilda erbjudanden som annonseras genom Casamundos direktbokningssystem för att tillhandahålla en säker direktbokning via en integrerad betalningsleverantör, vilket i så fall anges tydligt. 

(4) Utseendet och sorteringsordningen på erbjudandena på plattformens olika sidor med sökresultat baseras på en dynamisk självlärande algoritm och kan variera beroende på ett antal olika faktorer. En av dessa faktorer är den särskilda kombination av sökvillkor som väljs av varje användare på plattformen. Dessa kriterier kan omfatta variabler som destination, pris, antal gäster, typ av boende, särskilda egenskaper och bekvämligheter. Dessutom får Casamundo en ersättning från leverantörerna. Denna ersättning är en annan faktor som påverkar sökresultatens utseende och sorteringsordning. Leverantörer som inte betalar Casamundo visas inte i listan. I vilken ordning som erbjudanden visas kan påverkas ytterligare av användes egna sorteringsinställningar (t.ex. popularitet, värde, gästbetyg), samt andra variabler som inkluderar parametrar som rangordning mellan liknande egenskaper och övergripande prestandamått. För att säkerställa funktionen för varje sökfråga kan antalet visade sökresultat vara begränsat om det överskrider ett visst maxvärde. 

(5) Leverantörerna gör sina erbjudanden tillgängliga i enlighet med samarbets- och licensavtal, som ger Casamundo rätt att använda och distribuera respektive innehåll, priser och tillgänglighet i hela sitt distributionsnät för att marknadsföra erbjudandena. 

(6) Casamundo har rätt att tillhandahålla tjänster från tredje part. 

(7) Casamundo kan, om så krävs, stänga av eller begränsa åtkomsten till plattformen för underhållsarbete eller i andra syften. Användare har inte rätt till oavbruten åtkomst till plattform. 

3. Avtalsrelationer och förlikning

(1) Boknings- eller uthyrningsavtal från erbjudandena ingås endast mellan respektive tjänsteleverantör, respektive fastighetsägare och användaren. Casamundo påverkas inte av avtalsregleringar, avtal eller fordringar mellan användaren och leverantören. Bokningar/bokningsförfrågningar eller uthyrning regleras av leverantörens villkor (och i enskilda fall även respektive egendomsägares villkor, om leverantören inte hyr ut boendet direkt), särskilt vad gäller rätten till avbokning och ångerrätten. Användaren ingår därför ytterligare ett (eller flera) avtal innan en direktbokning görs. Användaren är skyldig att läsa och godkänna dessa ytterligare villkor och är bunden av dem. 

(2) Om användare blir omdirigerade förblir leverantören den enda kontaktpersonen för bokningar och betalningsprocesser, liksom alla frågor som rör hyresavtalet, eftersom Casamundo inte kan tillhandahålla någon information om dessa frågor. 

(3) Endast vid direktbokningar via en integrerad betalningsleverantör, enligt beskrivningen nedan, kan Casamundo kontaktas för bokningar och betalningar samt tvister som uppstår vid sådana direktbokningar. För att undvika tveksamheter kvarstår även hyresavtalet mellan leverantören, respektive fastighetsägaren och användaren för direktbokningar, medan Casamundo fungerar som mellanhand och endast kan stödja användaren vid hanteringen av transaktioner, återbetalningar, avbeställningar, samt vid tvister med den först kundsupporten i händelse av transaktioner via den integrerade betaltjänstleverantören. Vid alla andra direktbokningar måste tvister lösas med leverantören, eftersom Casamundo inte underlättar betalningsprocesserna genom den tidigare nämnda betaltjänstleverantören och därför inte kan hantera några återbetalningar, avbeställningar eller andra potentiella transaktioner. 

(4) Dessa avtalsförhållanden gäller även för direktbokningar via plattformen när Casamundo samlar in användarens data och information i syfte att förmedla en direktbokning till leverantören. Respektive användare och Casamundo ingår endast ett förmedlingsavtal genom vilket användarens meddelanden och nödvändiga information överförs till leverantören. I sådana fall kommer Casamundo att debitera en icke återbetalningsbar serviceavgift för dessa tjänster. Serviceavgiften varierar och anges vid bokningstillfället. Om en annan valuta eller ett visst betalningssätt används kan det totala beloppet ändras till följd av olika valutakurser och/eller eventuella bankavgifter.

(5) Betalningar som görs med angivna betalningsmetoder (t.ex. kreditkort, faktura, banköverföring) inom ramen för direktbokningar kommer i enskilda fall att regleras via en så kallad PCI-kompatibel betalningsleverantör. Betalningsleverantören tar därmed emot användares betalningar till leverantören på ett separat konto hos leverantören och betalar motsvarande belopp till leverantören. Betalningar som sker på det sättet behandlas för och å leverantörens vägnar och reglerar beloppet för direktbokningen.

(6) För att förhindra obehörig användning eller bedrägeri får identitetskontroller eller kreditkontroller utföras av betaltjänstleverantören eller av en av de andra integrerade leverantörerna av betalningsmetoder (t.ex. Klarna) om användaren har valt en motsvarande betalningsmetod (t.ex. faktura). Information om databehandling finns i sekretesspolicyn. 

4. Priser 

(1) Priserna som anges i erbjudandena sätts av leverantören och uppdateras minst en gång om dagen. 

(2) Priserna ska anses vara totalpriser för respektive erbjudande. Priserna visas som standard per natt, i förekommande fall, plus utvalda/bokade extratjänster eller bindande oförutsedda kostnader som ska betalas online eller på plats. Användare kan ändra sina inställningar och se priser per vistelse för en vald tidsperiod. Leverantören är ensam ansvarig för att de visade priserna är korrekta och fullständiga. Casamundo strävar efter att samla alla kostnader och visa totalpriser. När de omdirigeras till leverantörens webbplats kan ytterligare kostnader anges som inte visas på själva plattformen. 

(3) Casamundo garanterar inte korrektheten i priser eller annan information som visas. Efter en omdirigering ombes användare att kontrollera informationen på leverantörens webbplats innan bokningen görs. 

(4) Om en serviceavgift tas ut för direktbokningar via den betalningsleverantör som anges ovan, visas det exakta beloppet (och i förekommande fall, hur hög moms som ingår i priset) för användarna vid bokningstillfället.

5. Användarkonton 

(1) Ett användarkonto krävs för att få tillgång vissa tjänster eller funktioner som erbjuds på plattformen. 

(2) Ett användarkonto kan skapas med hjälp av en personlig e-postadress (också via Google) eller en personlig profil i sociala nätverk (t.ex. Facebook). Ett användarkonto skapas också när en användare prenumererar på nyhetsbrev eller när ett en bokningsförfrågan skickas eller en direktbokning görs. 

(3) Om ett användarkonto skapas via ett socialt nätverk eller via Google används informationen som överförs via det sociala nätverket av Google för att skapa användarkontot. Mer information finns i sekretesspolicyn. 

(4) Användaren ansvarar för att de angivna personuppgifterna är riktiga och fullständiga. Användaren ansvarar för hur hen använder sitt användarkonto, både inför Casamundo och tredje part. Användaren är därför skyldig att hålla sina användaruppgifter hemliga och får inte dela dem med tredje part. Användaren måste underrätta Casamundo om (misstanke om att) hens användarkonto används av en obehörig person. 

(5) Användarkontot kan nås från alla enheter. Användaren får en personlig inloggningslänk via e-post eller kan använda den personliga profilen i ett socialt nätverk som användes vid registreringen för att logga in. 

(6) Casamundo förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av användarkonton, att oåterkalleligen ta bort dem eller att vidta andra nödvändiga åtgärder om användaren bryter mot tillämplig lagstiftning, dessa användarvillkor eller andra tillämpliga avtalsvillkor. 

(7) Borttagningen av ett användarkonto kan initieras genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

6. Integritetsskydd 

(1) Skydd av användares personuppgifter är högsta prioritet för Casamundo. 

(2) Personuppgifter samlas endast in, behandlas och används med användarens medgivande eller om detta är tillåtet enligt lag. Fler detaljer anges i sekretesspolicyn. 

(3) I samband med direktbokningar överförs nödvändiga uppgifter om användarna till respektive leverantör och både Casamundo och leverantören är ansvariga för databehandlingen på varsitt håll inom ramen för det specifika avtalsförhållandet. 

7. Ansvar 

(1) Leverantörer ansvarar för de erbjudanden som de har integrerat och kopplat till plattformen och för eventuella förklaringar i samband med dessa. Casamundo ansvarar inte för riktigheten i den information som leverantörerna tillhandahåller eller för om informationen är uppdaterad. Casamundo ansvarar därför inte för riktigheten, kvaliteten, fullständigheten, tillförlitligheten eller trovärdigheten hos leverantörens innehåll. Detta gäller särskilt bilder i användares erbjudanden och/eller betyg från användare. 

(2) Casamundo ansvarar endast för skador som uppkommer till följd av avsiktligt uppsåt eller grov vårdslöshet, oavsett rättslig grund. Inget ansvar tas för enkel försumlighet utom för dödsfall, kroppsskador eller skada på hälsa och för anspråk som uppkommer enligt lagen om produktansvar. Dessutom ansvarar Casamundo för alla försumliga överträdelser av en grundläggande kontraktsenlig skyldighet, det vill säga skyldigheter som gör det möjligt att i första hand genomföra avtalet på ett korrekt sätt och som avtalspartnern regelbundet förlitar sig på och kan förväntas förlita sig på. 

(3) Casamundos ansvarsbegränsning enligt avsnitt (2) gäller också för de det personliga ansvaret hos företagets anställda, representanter och ombud. 

(4) Eftersom Casamundo inte är avtalspart för direktbokningar ska användaren i första hand kontakta respektive leverantör för avbeställningar (upphävanden eller annulleringar). Casamundo kan göra så gott de kan för att hjälpa användaren med avbeställningar som mellanhand. Casamundo ansvarar däremot inte för om erbjudanden är tillgängliga eller om de levereras eller tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt. Eventuella anspråk måste göras mot den berörda leverantören.

(5) Om användargenererat innehåll eller inlägg från tredje part visas på plattformen är Casamundo inte ansvariga för det (dvs. använder det som sitt eget). 

(6) Inget ansvar tas för force majeure. 

8. Ändringar av villkor 

(1) Casamundo förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren med ett lämpligt meddelande. 

(2) Om användaren inte invänder mot ändringar inom sex veckor från dagen för meddelandet ska användaren anses ha godkänt de ändrade användarvillkoren. Användarna kommer att påminnas om detta i samband med tillkännagivandet av ändringar. 

9. Slutvillkor 

(1) Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, förutom FN:s konvention om internationell försäljning av varor (CISG). Om konsumentskyddet inte återkallas genom tvingande bestämmelser i lagstiftningen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort ska tillämplig lag endast gälla i den mån det är rättsligt bindande. 

(2) Om något av dessa användarvillkor blir ogiltigt, delvis eller i sin helhet, eller strider mot lagen, påverkar detta inte giltigheten i återstoden av avtalet. 

(3) Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som tillgänglig på följande länk: ec.Europa.eu/consumer/odr/; Casamundo deltar inte i, eller är skyldiga att delta i, en tvistlösning online vid ett tvistlösningsorgan för konsumenter. 

(4) Även om tjänster, inklusive dessa användarvillkor, erbjuds och beskrivs på svenska, kommer versionen på tyska att gälla vid alla avvikelser mellan den svenska och den tyska versionen. Den tyska versionen finns under följande länk: https://www.Casamundo.de/impressum/#agb.


Version 2 (december 2020) – den tidigare versionen finns här.


image-tag